Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 33Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 79

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. to najważniejsza informacja w sprawach frankowych w ostatnich tygodniach. Wielu klientów tego banku zaczęło się zastanawiać jak będzie wyglądała dalsza spłata kredytu frankowego i ich sytuacja w związku z kontrowersyjną decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przed sądami w całym kraju toczy się wiele postępowań przeciwko Getinowi. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na wytoczenie powództwa, zastanawiają się czy warto pozywać Getin Bank o unieważnienie umowy.

Czy warto pozywać Getin Bank w przymusowej restrukturyzacji?

Sytuacja kredytobiorców frankowych w Getin Noble Bank S.A. jest trudniejsza niż innych frankowiczów. Niemniej obecny stan faktyczny nie uniemożliwia prowadzenia sprawy sądowej przeciwko temu bankowi. Oczywiście po drodze mogą wystąpić pewne przeszkody, lecz co do zasady restrukturyzacja nie zamyka drogi do wytoczenia powództwa. Należy jednak pamiętać, że w trakcie procesu Bankowy Fundusz Gwarancyjny może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 176 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że sąd zawiesi na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowanie, w którym podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598 i 1666), jest stroną. Niestety jest sąd jest związany z takim wnioskiem i musi zawiesić postępowanie na czas do zakończenia restrukturyzacji. Warto podkreślić, że do chwili obecnej BFG nie zdecydowało o skierowaniu takich wniosków do sądów w sprawach prowadzonych z powództwa frankowiczów.

Pozew przeciwko Getin Bank a egzekucja nadpłaty.

Niezależnie od kondycji finansowej banku i pomijając kwestię możliwości domagania się zwrotu dokonywanych spłat, to roszczenie o ustalenie, że umowa jest nieważna odniesie zamierzony skutek. Przede wszystkim należy mieć tu na uwadze następstwo tego rodzaju, że kredyt przestanie obowiazywać i odpadnie konieczność dalszych spłat. Co do możliwości odzyskania nadpłaty, to tutaj może być to utrudnione. Nie wiadomo jaka będzie sytuacja finansowa banku, lecz można z góry zakładać, że nie spotkamy się z jakimiś nadwyżkami. Stąd też ewentualna egzekucja świadczeń pozostać może bezskuteczna. Dodać należy, że obecnie w ogóle nie można prowadzić postępowań egzekucyjnych przeciwko Getinowi. Co się tyczy zabezpieczenia w postaci uprawnienia do niepłacenie rat, to nie można wszczynać nowych, a niezakończone powinny zostać umorzone. Dlatego też frankowicz decydujący się na proces nie uzyska swoistych „wakacji kredytowych” w procesie frankowym. Podsumowując, pozew przeciwko Getin Bank pozwoli na unieważnienie umowy, lecz wątpliwe jest odzyskanie wpłaconych w toku wykonywania umowy środków. W celu analizy stanu faktycznego najlepiej skonsultować się z Kancelarią.

Zastanawiasz się czy warto pozywać Getin Bank i masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: