Restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.  to temat, który został odmieniony przez wszystkie przypadki. Ilość artykułów prasowych, postów na grupach facebookowych czy informacji przekazywanych w inny sposób jest w zasadzie niepoliczalna. Wiele się mówiło, że Frankowicze nie będą mogli skutecznie walczyć z bankiem, albowiem cały proces zostanie zablokowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mimo to Getin przegrywa mimo restrukturyzacji przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Orzeczenie unieważniające kredyt Getin Noble Bank mimo prowadzonej restrukturyzacji.

Kolejny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. w przymusowej restrukturyzacji. Sąd Okręgowy w Gliwicach w składzie SSO Łucja Oleksy-Miszczyk orzekł o unieważnieniu umowy oraz zasądzeniu kosztów procesu na rzecz strony powodowej. Oddalone zostało roszczenie o zapłatę wszystkich dotychczas wpłaconych rat, co wynika z linii orzeczniczej części sędziów SO w Gliwicach. Niemniej cieszy kolejne pozytywne rozstrzygnięcie przeciwko temu bankowi, albowiem pokazuje, że mimo niekorzystnej dla Frankowiczów decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mogą oni skutecznie dochodzić swoich praw. W imieniu Klientów został złożony wniosek o uzasadnienie i po jego uzyskaniu zdecydują o ewentualnej apelacji w zakresie oddalenia roszczenia o zwrot spłaconych rat. 

getin bank

 

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Aneta Wolska ustalił, że że umowa o kredyt hipoteczny  z  dnia r. numer  zawarta między powodami i Getin Bank Spółką Akcyjną  z  siedzibą w Katowicach  DomBank  Hipoteczny Oddział w Łodzi, którego następcą prawnym jest pozwany, jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwoty: 228.254,95 zł oraz 9.659 CHF wraz z odsetkami ustawowymi  za opóźnienie od dnia 5 stycznia 2022r. do dnia 27  czerwca  2022r., oraz zastrzega pozwanemu prawo zatrzymania, polegające na powstrzymaniu się ze spełnieniem świadczenia, dopóki powodowie nie zaoferują mu zwrotu otrzymanego świadczenia w kwocie 274.565,10 zł  albo nie zabezpieczą roszczenia o jego zwrot. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.934 zł ( wraz  z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie od  dnia  uprawomocnienia  się niniejszego wyroku do  dnia  zapłaty  tytułem  zwrotu kosztów procesu. Poniżej pełna treść wyroku: Getin przegrywa mimo restrukturyzacji

Getin przegrywa mimo restrukturyzacji, więc nie warto zwlekać z wytoczeniem powództwa.

Biorąc pod uwagę przywołane orzeczenie warto podkreślić, że oczekiwanie na rozstrzygnięcie systemowe lub inne, rozwiązanie, które ma pomóc Frankowiczom jest bezcelowe. Należy tutaj wskazać, że to sami kredytobiorcy powinni rozważyć swoje opcje, a w świetle dotychczasowych doświadczeń tylko jedna z nich wydaje się być zasadna. Mowa w tym przypadku o pozwaniu banku o ustalenie nieważności umowy. Powyższy przykład pokazuje, że jest to rozwiązanie nadal skutecznie mimo procesów, które zachodzą w Getin Noble Bank S.A. Kancelaria pomaga Frankowiczom Getin Bank w dochodzeniu roszczeń. Więcej wyroków można znaleźć pod tym linkiem. 

Zastanawiasz się czy nad pozwem przeciwko Getin Bank? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką w Katowicach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: