W sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Przede wszystkim sądy unieważniają takie umowy, co skutkuje, że kredytobiorcy nie muszą dalej spłacać wysokich rat kapitałowo-odsetkowych. Bardzo cieszy fakt, że tendencja orzecznicza utrzymuje się, co skutkuje unieważnianiem toksycznych umów.

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Gliwice

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w dniu 1 grudnia 2021 r. został wydany wyrok unieważniający umowę frankową EKSTRALOKUM (sygn. akt I C 344/21). Jest to kolejne pozytywne orzeczenie w sądach apelacji katowickiej. 

Należy podkreślić, że wyrok jest bardzo korzystny dla powodów. Przede wszystkim w I punkcie wyroku sąd orzekł, że umowa jest nieważna. O skutkach tego typu rozstrzygnięcia i korzyściach z tym płynących dla frankowiczów pisałem już kilkukrotnie. Natomiast w drugim punkcie zasądził koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

 

wyrok frankowy Santander Bank Polska

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Katowice

W Sądzie Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C  1003/20) w dniu 5 sierpnia 2021 r. zapadł wyrok unieważniający przeciwko Santander Bank Polska S.A.  Sprawa dotyczyła umowy po dawnym Kredyt Banku tj. Ekstralokum

W ustnych motywach wyroku Sąd skupił się na kilku kwestiach. Przede wszystkim podniósł fakt, że nieznana była w momencie zawarcia umowy kwota zobowiązania. Bank mógł ją dowolnie ukształtować, co stanowiła niekorzyść dla kredytobiorcy. Ponadto brak było należytego poinformowania powódki o elementach kredytu, kwestii ustalania kursów i samych ryzyku związanym z umową. Sąd podkreślił także, że klauzula waloryzacyjna i spłaty są abuzywne, a umowa bez nich nie może być dalej wykonywana. Stąd też konieczne było wydanie wyroku unieważniającego.

Sąd zasądził również kwotę pieniężną stanowiącą sumę nadpłaty ponad udzielony kapitał oraz koszty. Powódka chciała rozliczyć się z bankiem i nie żądała niczego ponad to, co uzyskała od banku, stąd roszczenie pozwu było ograniczone zgodnie z teorią salda do wysokości nadpłaty właśnie. Tego typu wyrok przeciwko Santander – unieważnienie i zapłata nadpłaty ponad kapitał jest satysfakcjonujące dla powódki.

: wyrok frankowy Santander

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A. – Częstochowa

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie (sygn. akt I C  294/22, SSO Marcin Borkowski) w dniu 8 września 2022 r. zapadł wyrok kolejny korzystny wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.,  a dotyczącego umowy Kredyt Banku tj. Ekstralokum. Warto odnotować, że sprawa trwała około 5 miesięcy, więc wręcz ekspresowo. 

Sąd ustalił, ze umowa zawarta między stroną powodową a poprzednikiem prawnym pozwanego tj. Kredyt Bankiem, nie istnieje. Ponadto zasądził od Santander Bank Polska kwotę stanowiącą nadpłatę kredytobiorcy ponad udzielony kapitał. Dodatkowo zasądził zwrot kosztów procesu.

wyroki Santander bank

 

Ugoda frankowa z Santander Bank Polska. Czy warto?

Wiele banków, w tym również Santander Bank Polska, zapowiada akcję zawierania ugód z frankowiczami. Jak można się domyślać nie wynika to z altruistycznej postawy banku, ale z niekorzystnych dla niego wyroku, jak opisywany w przedmiotowym artykule. Stąd też, zanim podpiszesz jakąkolwiek ugodę z bankiem, skontaktuj się z pełnomocnikiem profesjonalnie zajmującym się sprawami frankowymi. Nie wszystkie ugody są korzystne dla kredytobiorców!

Wyroki frankowe Santander Bank Polska S.A.  – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa EKSTRALOKUM nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej
 kredyt frankowy a pozew