Kolejnym produktem pseudofrankowym był oferowany przez Kredyt Bank Ekstralokum indeksowany. Ta wariacja kredytu z saldem w CHF, tak jak inne tego typu „wynalazki”, również zawiera klauzule abuzywne, które powodują, że cała umowa może zostać unieważniona. Następcą prawnym Kredyt Banku jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kredyt Bank Ekstralokum indeksowany kredyt zawiera klauzule niedozwolone.

  • §2 ust. 2 umowy w brzmieniu: „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) 
    w CHF lub transzy kredytu zostanie określona zgodnie z tabelą kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu”
  • §4 ust. 1a umowy w brzemieniu: „Kredyt wykorzystywany jest w złotych przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą Kursów” obowiązujących w dniu wykorzystania kredytu.”
  • §9 ust. 9 zd. drugie umowy w brzmieniu: „Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu spłaty.”

Jak można łatwo dostrzec, zarówno wypłata jak i spłata kredytu odbywała się według nieuczciwych klauzul. Treść normatywna tych zapisów jest w zasadzie identyczna jak np. w przypadku mBanku czy Getin Banku. Stąd też argumentacja jest ta sama tj. bank arbitralnie ustala sobie kurs CHF i przerzuca całe ryzyko na konsumenta. O tym fakcie oczywiście nie informował kredytobiorców przy zawarciu umowy.

 

Czy sądy unieważniają kredyt Ekstralokum z Kredyt Banku?

Tego typu wyroki już zapadają, a samego powództwa nie trzeba składać do Warszawy. Sąd Okręgowy w Katowicach w lipcu tego roku unieważnił umowę EKSTRALOKUM z 2008 r. Również w innych okręgach czy apelacjach zapadają wyroki korzystne dla posiadaczy tego kredytu. Dlatego też należy dokładnie przeanalizować swoją umowę i porównać czy zawiera ona klauzule jak wymienione powyżej. Jeżeli tak, to warto zastanowić się na złożeniem pozwu.

Kredyt Bank Ekstralokum indeksowany – kontakt z Kancelarią:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.