Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku ogłoszona jesienią 2022 roku była szokiem dla osób posiadających i spłacających kredyty frankowe zawarte z tym podmiotem. Szereg różnego problemów z tego faktu wynikających dodatkowo utrudniły dochodzenia skutecznie roszczeń konsumentom. Kolejnym następstwem decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest decyzja o ogłoszeniu upadłości GNB. Warto przypomnieć, że kwietniu 2023 r. trafił do sądu stosowny wniosek w tym zakresie. Kiedy Getin Bank upadnie i jakie to będzie miało skutki dla frankowiczów?

Kiedy upadnie Getin Bank?

Upadłość tego banku jest nieuchronna, co w zasadzie było wiadome od momentu ogłoszenia restrukturyzacji. Fakt, że cały „dobry” portfel został przeniesiony do Velo Banku, tylko utwierdzał w tym przekonaniu. Panowało przekonanie, że BFG złoży wniosek pod koniec 2023 r., lecz nastąpiło to o wiele wcześniej, więc należy zakładać, że upadłość stanie się faktem jeszcze przed końcem roku.

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank przez sąd upadłościowy będzie wyznaczenie syndyka masy upadłości. Od tej pory wszelkie spory dotyczące kredytów frankowych będą się toczyć przeciw niemu. Istotnym krokiem jest zgłoszenie w ciągu 30 dni poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych wierzytelności z tytułu nieuczciwej umowy frankowej do syndyka masy upadłościowej. Warto nadmienić, że to zgłoszenie powinno także zawierać oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń. W ten sposób można uniknąć pozwu syndyka o zwrot kapitału. Biorąc pod uwagę powyższe dobrym rozwiązaniem jest wystąpić już teraz o zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość wzajemnych roszczeń.

Jaki wpływ na postępowanie sądowe ma upadłość Getin Banku?

Przede wszystkim osoby, które rozważają złożyć pozew, a jeszcze tego nie zrobiły, powinny się ostatecznie zdecydować na ten krok. W ten sposób roszczenie będzie już zgłoszone. Teoretycznie nie można po ogłoszeniu upadłości wszczynać postępowań co do roszczeń, które istniały przed tym zdarzeniem. Dlatego też warto jednak dłużej się nie zastanawiać i pozwać bank póki nie jest za późno.

Trudno ocenić ostateczny skutek na postępowanie już toczące się. Prawdopodobnie dojdzie do wydłużenia postępowań, albowiem w miejsce upadłego banku wejdzie syndyk, który od tej pory będzie stroną w sprawie. Wysoce nieprawdopodobne będzie odzyskanie całości roszczeń, albowiem do masy upadłości ustawi się cała kolejka wierzycieli i trudno oczekiwać, aby każdy z nich został zaspokojony w całości.

Sprawy frankowe – Kancelaria adwokacka Katowice

Zastanawiasz się nad swoim kredytem? Nie wiesz czy ugoda z bankiem jest korzystna? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: