Kolejną z umów unieważnianą przez sądy jest kredyt frankowy Bank Zachodni WBK S.A. Bank ten nazwał swój produkt „Umową o dewizowy kredyt mieszkaniowy”, która ta już nazwa wprowadzała błąd konsumenta. Na pierwszy rzut oka można uznać było, że kredytobiorca otrzyma wypłatę w walucie kredytu. Natomiast, jak to bywało w przypadku tych umów, nic takiego nie następowało. Dewizowy z nazwy był po prostu „zwykłym” kredytem denominowanym i wypłata następowała w złotych polskich (np. jak PKO BP S.A., Fortis Bank S.A. czy Nordea Bank Polska S.A.)

Kredyt frankowy Bank Zachodni WBK – klauzule niedozwolone.

Jak prawie każdy z kredytów udzielanych w tamtym okresie, również ten posiadał klauzule niedozwolone. W wersji wzorca umowy z 2006 roku wypłata odbywała się w następujący sposób (art.3.07. ust. 3 umowy):

„Uruchomienie kredytu nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności.”
Jak widać kurs określał bank wg swoich tabel, czyli standard w kredytach pseudofrankowych. Co się tyczy spłat, to dokonywane były one w złotych polskich wg utartego schematu – kurs sprzedaży ustalany przez bank (art. 3.08. ust. 5 umowy):
„Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu realizacji należności Banku.
W umowach oferowanych od 2008 r. (Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.) klauzula dot. wypłaty się trochę różniła. Stąd bank twierdzi, że to kredytobiorca wybierał walutę wypłaty i tym broni się w sądach. Niemniej wyroki unieważniające te umowy potwierdzają, że ta taktyka nie jest skuteczna (art. 3.07. ust. 3 pkt 3.1 umowy):
„Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku: W złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego /negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.

Wyroki unieważniające umowę kredytu frankowego Bank Zachodni WBK S.A. –

Jak wskazano powyżej zapadają wyroki unieważniające te umowy. Następcą prawnym Banku Zachodniego WBK jest Santander Bank Polska S.A., więc to jest adresat reklamacji i następnie pozwana w sprawie. Przykładem pozytywnego wyroku może być sprawa o sygn. akt XXVIII C 1427/21 (Sąd Okręgowy w Warszawie), gdzie w dniu 30 lipca 2021 r. zapadł pozytywny dla Frankowiczów wyrok. Tego typu wyroki zapadają również w innych apelacjach, również w Katowicach (I C 390/21, wyrok z 6 grudnia 2021 r.).  

Unieważnienie umowy Bank Zachodni WBK (Santander Bank Polska) – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?