Kredyty frankowe dominują na wokandach praktycznie w każdym sądzie. Wiele osób (aktualnie około 130 000) zdecydowało się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi w sprawie nieuczciwych umów kredytowych. Unieważnienie takiego zobowiązania to tylko jeden z argumentów przemawiających za podjęcie rękawicy. Powstaje zatem pytanie ile można odzyskać z kredytu frankowego w przypadku ustalenia, że zawarta niegdyś umowa jest nieważna?

Ile można odzyskać z kredytu frankowego w przypadku uwzględnienia powództwa w całości?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy ustalić z adwokatem czy roszczenie pieniężne ma dotyczyć całości dokonanych wpłat (tzw. teoria dwóch kondykcji) czy tylko nadpłaty ponad udzielony kapitał (teoria salda). Jeżeli powód zdecyduje się na pierwszą z nich, to w przypadku pełnego uznania roszczeń przez sąd zyski z prowadzenia sprawy mogą być naprawdę wysokie. Poniżej symulacja ile można odzyskać z kredytu frankowego dla umowy zawartej i wypłaconej 15 sierpnia 2008 r. w kwocie 200 000 zł, marża 1,5%, spłacanej w złotówkach przez cały okres umowy, 360 rat.

  • Bank wypłacił 200 000 zł
  • kredytobiorcy spłacili 225 000 zł
  • pozostało do spłaty około 57 000 CHF, około 270 000 zł

Bank został wezwany do zwrotu 225 000 zł w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma, doręczono 1 marca 2021 r., odsetki za opóźnienie liczone od 9 marca 2021 r. Prawomocny wyrok zapadł 9 marca 2023 r., bank zapłacił dług 15 marca 2023 r.

  • bank zwrócił opłatę od pozwu w kwocie 1000 zł
  • bank zwrócił opłatę od pełnomocnictwa 17 zł
  • bank zapłacił zasądzone koszty zastępstwa procesu w kwotach 10800 zł i 8100 zł
  • bank zapłacił kwotę główną 225 000 zł wraz z odsetkami 40 918,56 zł
  • w związku z unieważnieniem umowy odpadło dalsze saldo do spłaty

Kredytobiorca zwrócił bankowi udzielony kapitał w kwocie 200 000 zł. Ostatecznie po zakończeniu sprawy i potrąceniu wierzytelności z bankiem odzyskano dodatkowo 85 835,66 zł wartości pieniężnych i zredukowano dług o 270 000 zł. Łączna wartość korzyści to około 355 000 zł.

Jak widać korzyści mogą być znaczne, stąd warto się zastanowić na wytoczeniem powództwa bankowi.  

Ile można odzyskać z kredytu frankowego w praktyce.

Wiele osób zastanawiających się nad batalią z bankiem nie wierzy, że faktycznie może wygrać i pozbyć się kredytu. Natomiast możliwość odzyskania środków wynikających z realizacji pozytywnego wyroku stawiane jest na równi z mitami. Na szczęście nie poruszamy się w tematyce mitologii, a faktów.

Jednym z przykładów, gdzie Klient Kancelarii odzyskał wszystkie nadpłacone ponad kapitał środki wraz z odsetkami od wezwania do dnia zapłaty jest sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG, następcy prawnego EFG Ergasias. Wyrokami Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach umowa została unieważniona oraz zasądzono wszelkie dochodzone kwoty. Ostatecznie po dokonaniu potrącenia, a tym samym rozliczeniem się z bankiem były kredytobiorca otrzymał przelew na kwotę ponad 300 000 zł. W zasadzie każdy posiadacz kredytu frankowego może liczyć się z takim scenariuszem. Obraz transakcji po rozliczeniu się z bankiem poniżej:

ile można odzyskać z kredytu frankowego

 

Sprawy frankowe – Kancelaria adwokacka Katowice

Zastanawiasz się nad swoim kredytem? Nie wiesz czy ugoda z bankiem jest korzystna? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: