Znakomita większość kredytów oferowanych przez Nordea Bank  to były kredyty denominowane. Tego typu umowy bank zawierał z kredytobiorcami do 2009 r. Niemniej po tym czasie Nordea, mimo dużego wzrostu kursu waluty szwajcarskiej, nie zaprzestała oferowania wadliwych umów swoim Klientom. Wynikiem działań banku był kredyt indeksowany Nordea Habitat, który pojawił się w ofercie w 2011 r. Na czym polega wadliwość tej umowy i gdzie szukać postanowień abuzywnych?

Kredyt indeksowany Nordea Habitat, a klauzule niedozwolone w umowie frankowej.

Jak każda umowa z elementem waluty obcej, również kredyt indeksowany Nordea Habitat zawierał postanowienia, które sądy uznają za abuzywne. Już pierwszy paragraf Części Ogólnej Umowy jest wypełniony tego typu treściami: § 1 ust. 2 pkt 2 COU:

Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków.

Wertując dalej ten dokument dochodzimy do § 12 ust. 3 COU, który stanowi:
 
1/ harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany;
2/ spłata następuje w złotych lub w zadeklarowanej przez Kredytobiorcę waluciekredytu, wskazanej w CSU, w następujący sposób (…),
3/ w przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”
 
Jak widać, również w ramach tej umowy bank stosował swoje tabele. W ten sposób był uprawniony do dowolnego kształtowania zobowiązania kredytobiorcy. Tego typu postanowienia kształtują obowiązki i prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Kredyt indeksowany Nordea Habitat w świetle uchwały III CZP 40/22.

Wydana w dniu 28 kwietnia 2022 r. pozwala skutecznej dochodzić swoich roszczeń względem banków, które oferowały kredyty indeksowane. Nie inaczej jest w przypadku opisywanego w niniejszym artykule produktu. Jak wskazano w tej uchwale, umowy takie są bezwględnie nieważne. W związku z tym można pozwać bank i żądać ustalenia nieważności takiej umowy. W tym celu najlepiej skontaktować się z Kancelarią Adwokacką.

Wyroki frankowe Nordea Habitat

I C 321/22, Sąd Okręgowy w Sosnowcu – unieważnienie i zasądzenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu zapadł wyrok, na mocy którego umowa została uznana za nieważną i zasądzone zwrot wszystkich rat oraz kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowe.

Samo postępowanie było bardzo sprawne, albowiem pozew wpłynął do Sądu 7 września 2022 r., a już w maju 2023 r. zapadło orzeczenie. Odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów, a następnie wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

indeksowany nordea habitat

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w zakresie kredytu indeksowanego Nordea Habitat, to skontaktuj się z Kancelarią:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach zawiera klauzule niedozwolone, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: