Każdy ponosi ujemne konsekwencje negatywnych skutków swoich działań lub zaniechań, w tym także biuro rachunkowe prowadzące nasze sprawy księgowe. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26 ordynacji podatkowej to podatnik odpowiada za zobowiązania podatkowe i to całym swoim majątkiem. Niemniej jednak każdy klient może dochodzić roszczeń od swojego biura w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania. Kiedy, w jaki sposób i w jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie za błąd księgowego.
 

Odszkodowanie za błąd księgowej – podstawa prawna.

Każdy zawodowo prowadzący księgi rachunkowe powinien posiadać ubezpieczenie. Ma ono charakter obowiązkowy, a jego zakres określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 6  listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność́ z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Stąd też współpracując na co dzień z jakimś biurem rachunkowym możemy domniemywać, że posiada ono takie stosowne ubezpieczenie. Niestety jego zakres może okazać się niewystarczający.

Ubezpieczenie obowiązkowe biura księgowego nie naprawi każdej szkody.

Niestety zakres ubezpieczenia określonego w wyżej wymienionym rozporządzeniu jest stosunkowo wąski, co może skutkować tym, że odszkodowanie za błąd księgowego nie zostanie uzyskane. Niewątpliwie księgowy oraz jego klient powinni wzajemnie dopilnować, aby zakres ochrony rozszerzyć o dodatkowe warianty dobrowolne. Szeroki zakres polisy chroni bowiem nie tylko poszkodowanego, ale także biuro rachunkowe, albowiem księgowy nie będzie musiał naprawić szkody z własnej kieszenie. Niestety pokutuje oszczędność, co kończy się często tragicznie. Ochroną ubezpieczenia obowiązkowego nie są np. objęte czynności związane ze składaniem deklaracji podatkowych PIT czy VAT. Nie ulega wątpliwości, że tutaj najłatwiej o błąd.

Gdzie złożyć wniosek o roszczenie o odszkodowanie za błąd księgowej?

Każda polisa powinna posiadać o sposobie składania roszczeń. Najczęściej jest to link do formularza na stronie internetowej lub adres mailowy. Z uwagi na często skomplikowaną materię jak i wolę odmawiania przez zakłady ubezpieczeń, polecam zgłoszenie szkody na piśmie. Ogólne zasady zgłaszania szkód to przede ograniczenie do minimum swojej wypowiedzi i załączonych dokumentów. Natomiast w przypadku dużych roszczeń warto sprawę przekazać profesjonaliście jakim jest adwokat.

Odszkodowania kancelaria Katowice – kontakt.

Jeżeli jesteś poszkodowanym wskutek działania księgowego lub innym zdarzeniu szkodowym, skontaktuj się kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Czytaj także: