Transport kolejowy jest bardzo popularny, albowiem jest stosunkowo szybki, wygodny i tani. Mimo, że uznaje się przejazd pociągiem za bezpieczny sposób podróżowania, to zdarza się, że dochodzi do różnego rodzaju wypadków.  Jeśli osoba doznała obrażeń w wyniku zdarzenia, ma do przewoźnika roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienie. Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek na kolei i co obejmuje?

Na jakich zasadach można domagać się odszkodowania za wypadek na kolei?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przewoźnik kolejowy odpowiada na zasadzie ryzyka. Zgodnie bowiem z art. 435 § 1 kodeksu cywilnego prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że to kolej musi wykazać, iż nie odpowiada za zdarzenie, a nie poszkodowany zawinienie kolei.

Jakich roszczeń można dochodzić za wypadek na kolei?

Odszkodowanie to może obejmować różne rodzaje szkód, w tym koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone zarobki, ból i cierpienie oraz inne szkody wynikające z wypadku. Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek na kolei, najpierw należy zgłosić wypadek do odpowiednich organów. W przypadku wypadku na kolei, należy skontaktować się z przedstawicielem przewoźnika kolejowego, który pomoże w zgłoszeniu wypadku i uzyskaniu niezbędnej dokumentacji. Następnie należy złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela przewoźnika kolejowego lub do firmy, która jest odpowiedzialna za wypadek. Warto zwrócić uwagę na to, że przepisy dotyczące odpowiedzialności za wypadek na kolei mogą się różnić w zależności od kraju, w którym miała miejsce szkoda. Warto pamiętać, że w przypadku poważnych szkód lub wypadków śmiertelnych, konieczne może być skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi lub transportem kolejowym. Prawnik ten będzie w stanie pomóc w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania i przeprowadzić proces w imieniu poszkodowanego.

Jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek na kolei, skontaktuj się z Kancelarią:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: