Praca w przemyśle ciężkim, pomimo wymagań jakie stawia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na terenach bogatych w złoża często zdarza się, że zawód w tych dziedzinach przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Idealnym przykładem takiej sytuacji jest szereg pokoleń górników na terenach Śląska czy Lubelszczyzny. Nie można jednak zapominać, jak duże ryzyko niesie za sobą praca w przemyśle górniczym czy paliwowo-energetycznym. Jak postępować w sytuacji doznania poważnego wypadku przy tego typu pracy?

Praca w przemyśle ciężkim – jakie roszczenia przysługują ofiarom wypadku oraz ich rodzinom?

Na początku należy wspomnieć o roszczeniu o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Krzywdę, rozumianą w tym kontekście jako cierpienie psychiczne, fizyczny ból lub niestabilność emocjonalną. Roszczenie to charakteryzuje się indywidualnością, dlatego każdorazowe, musi być rozpatrywane z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Zadośćuczynienie przysługuje wszystkim, najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci bliskiego i stanowi odpowiednią sumę pieniężną.

Obok tego sama ofiara wypadku czy rodzina może domagać się naprawienia szkody. Szkoda w tej perspektywie dotyczy wszystkich kosztów jakie zostały poniesione w związku z zaistniałym wypadkiem (leczenie, rehabilitacja, terapia psychologiczna, pochówek).

A co z pracodawcą?

Odpowiedzialność pracodawcy jest w kodeksie cywilnym wyraźnie oznaczona. Kodeks mówi jasno, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na mieniu lub osobie, chyba że:

  • szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej;
  • szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego;
  • szkoda nastąpiła z winy osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosił odpowiedzialności.

W związku z tym całość obowiązku wykazania braku swojej odpowiedzialności spoczywa na pracodawcy. Jest to sytuacja dla ofiar wypadków i ich rodzin o tyle korzystna, że ich roszczenia ze względu na charakter prac w przemyśle ciężkim są uproszczone. Wynika to przede wszystkim z nieprzystosowanych sprzętów, braku odpowiedniego przeszkolenia zatrudnionych w zakresie BHP czy błędów innego pracownika.

Praca w przemyśle ciężkim a statystyki wypadków.

W 2021 roku liczba wypadków górniczych wynosiła 2078. Trzynaście z nich okazało się śmiertelne, a dziewięć wiązało się z długotrwałą hospitalizacją osób poszkodowanych. Niestety, bieżący rok może okazać się znacznie gorszy pod względem tej statystyki. Dlatego jeśli doświadczyłeś takiej sytuacji oddaj swoją sprawę pod opiekę ekspertom, którzy zadbają o wypłatę pełnej kwoty odszkodowania i pozytywne zakończenie sprawy.

Jeżeli chcesz dochodzić odszkodowania od pracodawcy, skontaktuj się – Kancelaria wypadki Katowice

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: