Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 33Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 59Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 68Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 59Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 68Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 59Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 68Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 59Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 68Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 46Notice: Undefined variable: string in /home/loles1/public_html/lukaszoles.pl/wp-content/plugins/easy-json-shortcode/easy-json-shortcode.php on line 79

Kto wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy, zwłaszcza w takim miejscu jak kopalnia, pociąga za sobą nieodwracalne skutki zdrowotne, a niejednokrotnie kończy się śmiercią. Za niezdolność do pracy, stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu czy chorobę zawodową spowodowaną wykonywaniem pracy w tak ciężkich warunkach jak zawód górnika, może przysługiwać jednorazowe odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbkiem nazywa się stałe albo długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, zarówno to zewnętrzne, jak okaleczenie ciała przez naruszenie jego ciągłości, jak i to niewidoczne na pierwszy rzut oka, na przykład pylica. Ważnym elementem uszczerbku na zdrowiu jest jego znaczący wpływ na możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych. Spełnione muszą pozostać jedno z dwóch kryteriów, aby można było żądać odszkodowania – uszczerbek musi być stały lub długotrwały.

Stały uszczerbek na zdrowiu, oznacza, że powstała szkoda powoduje upośledzenie organizmu i jednocześ nie ma widoków na poprawę sytuacji zdrowotnej. Natomiast jeśli idzie o uszczerbek długotrwały, to powoduje on rozstrojenie organizmu na co najmniej 6 miesięcy, ale rokowania pozwalają przewidywać poprawę tego stanu.

Ile wynosi wysokość jednorazowego odszkodowania od ZUS?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wartość jednorazowego odszkodowania wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć jako przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych przez Prezesa GUSu.

Kiedy i komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie od ZUS?

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu po przeprowadzeniu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i jego związku z chorobą zawodową czy wypadkiem przy pracy dopiero po zakończeniu rehabilitacji i leczenia. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje także osobom najbliższym dla poszkodowanego, który wskutek wypadku czy choroby zawodowej zmarł, a także członkom rodziny rencisty, który został uprawnionego do renty z tytułu ubezpieczenia wypadkowego a następnie zmarł w wyniku rzeczonej choroby czy wypadku.

Pamiętać należy, że zgodnie z sentencją wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2011 roku (sygn. akt: II UK 56/11) “z tytułu tego samego uszczerbku na zdrowiu doznanego w następstwie choroby zawodowej i wypadku przy pracy nie przysługują dwa (niezależne od siebie) jednorazowe odszkodowania.

ZUS zaniżył wysokość jednorazowego odszkodowania?

Wartość procentowa uszczerbku jest ustalana przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z jego werdyktem, przysługuje mu odwołanie do komisji. W przypadku, gdy orzeczenie nadal jest niekorzystne, można zwrócić się do sądu powszechnego. Postępowanie to dla roszczącego nie wiąże się z kosztami sądowymi. Niemniej warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata, który pomoże w sposób profesjonalny pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania.

 Doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wypadku przy pracy? Skontaktuj się z adwokatem z Katowic i dowiedz się czy przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie od ZUS.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Tematy powiązane – czytaj też:
Odszkodowanie po pożarze budynku