Reklamacja w banku zaczyna cały proces, którego skutkiem jest unieważnienia albo, co już zdarza się bardzo rzadko, odfrankowienia umowy. W dokumencie osoba składająca reklamację powinna wskazać dlaczego nie zgadza się z treścią kredytu, określić żądanie pieniężne i wezwać kredytodawcę do zwrotu środków. Jak powinna wyglądać reklamacja i co dokładnie należy tam umieścić?

Kredyt frankowy – schemat postępowania

Wiele mówi się o brawurowej walce frankowiczów z bankami, lecz tak naprawdę brak jest wyjaśnień dotyczących samego postępowania i jego etapów. Jest ich niewątpliwie kilka i każdy z nich jest bardzo istotny.

 W pierwszej kolejności zdecydowany kredytobiorca musi zebrać całość dokumentacji dot. swojego kredytu, a w szczególności umowy, załączników, regulaminów itp. Pozwoli to na analizę zawartej umowy i ustalenie czy kredyt posiada postanowienia abuzywne. 

Następnie konieczne jest wystąpienie do banku o udostępnienie historii spłaty kredytu „rata do raty”, aktualnego zadłużenia itp.. Bank wydaje te informacje, lecz stara się maksymalnie utrudnić proces ich pozyskania. Twierdzi, że podpis na wniosku nie należy do kredytobiorcy albo że dowód osobisty jest nieaktualny).

Reklamacja w banku poprzedza pozew.

Kolejnym krokiem jest wyliczenie wartości dokonanych spłat. Można tego dokonać sumując odpowiednie pola w wydanym przez bank zaświadczeniu. Następnie w piśmie należy wezwać bank do zwrotu tych świadczeń i wyznaczyć termin, aby roszczenie stało się wymagalne. 

Ewentualnie, jeżeli kredytobiorca chciałby tylko odfrankowić umowę, koniecznie jest wyliczenie różnicy pomiędzy wartością wpłaconych rat, a sumy rat spłacanych, gdyby w umowie klauzul niedozwolonych nie było. Tego typu wyliczenie wymaga fachowej wiedzy i odpowiednich narzędzi.

W treści reklamacji wskazać należy również jakie postanowienia są wadliwe i czego żądamy od banku.

Reklamacja w banku złożona prawidłowo powoduje wyczerpanie drogi ugodowej i pozwala na bezstresowe wytoczenie powództwa. 

Reklamacja w banku kredyty frankowe wzór. 

Sporządzenie skutecznej reklamacji wymaga fachowej wiedzy i znajomości poszczególnych umów frankowych. 

Poniżej wzór reklamacji w sprawie kredytów indeksowanych do CHF do pobrania:

WZÓR_REKLAMACJI_KREDYTY_FRANKOWE

Unieważnienie umowy przewalutowanej do franka – pomoc prawna, Kancelarii adwokacka Katowice.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: