Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności albo koniecznością stałej lub długotrwałej opieki. Warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest rezygnacja z zarobku, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Czasami następuje odmowa świadczenia pielęgnacyjnego. Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie?

Kto może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia?

Przepisy prawa określają kto może ubiegać się o przyznanie tego świadczenia. Katalog tych osób jest szeroki, stąd niewątpliwie warto zastanowić się czy nie wystąpić ze stosownym wnioskiem.  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniu pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje ono:

  • matkom i ojcom
  • opiekunom faktycznym dziecka,
  • osobom będącym rodziną zastępczą,
  • innym osobom, które mają obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego (np. mąż, dzieci, wnuki)

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku wynosi 2119 złotych miesięcznie i jest ono corocznie waloryzowane, więc w 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie jeszcze wyższe.

Dlaczego urzędy odmawiają świadczenia pielęgnacyjnego?

Niestety urzędy odmawiają przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18 lat albo 25 lat, jeśli w tym czasie te osoby pobierały naukę. Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego jest wydawana mimo, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21.10.2014 r. (sygn. akt K 38/13) orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ narusza zasadę równości i jest niesprawiedliwy dla opiekunów osób, których niepełnosprawność zaczęła się później. Ustawodawca do dziś nie zmienił tego przepisu, co mobilizuje urzędy do błędnego stosowania prawa.

Jak się odwołać od decyzji o odmowie świadczenia pielęgnacyjnego?

Decyzja odmowna to nie koniec drogi. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem urzędu gminy/miasta, który wydał decyzję. W razie decyzji podtrzymania negatywnego rozstrzygnięcia pozostaje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz ostatecznie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Opiekunowie mają po swojej stronie sądy administracyjne, które zgodnie uważają, że należy im przyznać świadczenie pielęgnacyjne, a w związku z wyrokiem TK nie powinno się stosować art. 17 ust. 1b.

Adwokat albo radca prawny jest zalecanym rozwiązaniem, by poprowadzić sprawę odwoławczą o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Kancelaria zajmuje się odwołaniami od decyzji odmownych dla opiekunów i z przyjemnością pomoże rozwiązać problemy opiekunów z urzędami, które nie przyznają należnych świadczeń pielęgnacyjnych.

 

Jeżeli chcesz odwołać się od decyzji o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, skontaktuj się z Kancelarią:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: