Każde postępowanie sądowe przeciwko bankowi zaczyna się od złożenia pozwu. W tym piśmie procesowym strona powodowa określa swoje żądania względem pozwanej. Pozew może zawierać także wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Jaką korzyść daje zabezpieczenie w sprawie frankowej? 

Zabezpieczenie w sprawie frankowej – co daje?

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Aby uzyskać takowe należy uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny. Przesłanki ten należy spełnić łączne. Jak z uprawdopodobnieniem roszczenia nie ma większej trudności, to często problemem jest wykazanie interesu prawnego. W związku z tym większość wniosków o zabezpieczenie jest oddalanych z uwagi na fakt, że takie interesu powód nie wykazał. Można go argumentować różnie, ale najskuteczniejszymi są nadpłata względem wypłaconego kapitału oraz bardzo wysoka rata kapitałowo-odsetkowa. Więcej szczegółów odnośnie tej materii znaleźć można w tym artykule.

Zabezpieczenie w sprawie mBank – Katowice.

Pragnę poinformować, że Klienci Kancelarii uzyskali zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko mBank. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach udzielił powodom zabezpieczenia, na mocy którego uprawnieni oni są do niepłacenia comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, albowiem sąd zawiesił obowiązek świadczenia z tego tytułu na rzecz banku. Dzięki temu kredytobiorcy mogą spokojnie czekać na zakończenie postępowania sądowego

Poniżej znajdą Państwo treść udzielonego zabezpieczenia w prowadzonej przez Kancelarię sprawie. Jak widać Sąd uprawnił powodów do zaprzestania płacenia rat comiesięcznych (zawiesił obowiązek spłaty). Jest to niewątpliwie korzystne rozwiazanie, albowiem odciąży budżet domowy.  

Również  w Sądzie Okręgowym w Katowicach Klienci Kancelarii uzyskują zabezpieczenie na czas trwania procesu. Nie inaczej jest w sprawie o sygn. akt II C 1555/21, gdzie postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r. Sąd zawiesił comiesięczny obowiązek świadczenia rat kapitałowo-odsetkowych spełniany przez powody przy wykonywania jego umowy frankowej. To druga w krótkim czasie pozytywna informacja w sprawie przeciwko mBank S.A.

Poniżej treść orzeczenia:

zabezpieczenie mBank S.A.

Zabezpieczenie w sprawie mBank – Bielsko-Biała.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Klienci uzyskali zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Zgodnie z treścią postanowienia z dnia 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt I C 2067/21) powodowie są uprawnieni do niepłacenia rat, a Sąd bankowi zakazał wypowiadania umowy z tego tytułu. Tego typu orzeczenie to świetny prezent świąteczny. 

zabezpieczenie w sprawie frankowej

 

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?

Koszt sprawy frankowej

 kredyt frankowy a pozew