Każde postępowanie sądowe przeciwko bankowi zaczyna się od złożenia pozwu. W tym piśmie procesowym strona powodowa określa swoje żądania względem pozwanej. Pozew może zawierać także wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Jaką korzyść daje zabezpieczenie w sprawie frankowej? 

Zabezpieczenie w sprawie frankowej – co daje?

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Aby uzyskać takowe należy uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny. Przesłanki ten należy spełnić łączne. Jak z uprawdopodobnieniem roszczenia nie ma większej trudności, to często problemem jest wykazanie interesu prawnego. W związku z tym większość wniosków o zabezpieczenie jest oddalanych z uwagi na fakt, że takie interesu powód nie wykazał. Można go argumentować różnie, ale najskuteczniejszymi są nadpłata względem wypłaconego kapitału oraz bardzo wysoka rata kapitałowo-odsetkowa. Więcej szczegółów odnośnie tej materii znaleźć można w tym artykule.

Zabezpieczenie w sprawie mBank – Katowice.

Pragnę poinformować, że Klienci Kancelarii uzyskali zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko mBank. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach udzielił powodom zabezpieczenia, na mocy którego uprawnieni oni są do niepłacenia comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, albowiem sąd zawiesił obowiązek świadczenia z tego tytułu na rzecz banku. Dzięki temu kredytobiorcy mogą spokojnie czekać na zakończenie postępowania sądowego

Poniżej znajdą Państwo treść udzielonego zabezpieczenia w prowadzonej przez Kancelarię sprawie. Jak widać Sąd uprawnił powodów do zaprzestania płacenia rat comiesięcznych (zawiesił obowiązek spłaty). Jest to niewątpliwie korzystne rozwiazanie, albowiem odciąży budżet domowy.  

Również  w Sądzie Okręgowym w Katowicach Klienci Kancelarii uzyskują zabezpieczenie na czas trwania procesu. Nie inaczej jest w sprawie o sygn. akt II C 1555/21, gdzie postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r. Sąd zawiesił comiesięczny obowiązek świadczenia rat kapitałowo-odsetkowych spełniany przez powody przy wykonywania jego umowy frankowej. To druga w krótkim czasie pozytywna informacja w sprawie przeciwko mBank S.A.

Poniżej treść orzeczenia:

zabezpieczenie mBank S.A.

Zabezpieczenie w sprawie mBank – Bielsko-Biała.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej Klienci uzyskali zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Zgodnie z treścią postanowienia z dnia 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt I C 2067/21) powodowie są uprawnieni do niepłacenia rat, a Sąd bankowi zakazał wypowiadania umowy z tego tytułu. Tego typu orzeczenie to świetny prezent świąteczny. 

zabezpieczenie w sprawie frankowej

 

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?

Koszt sprawy frankowej

 kredyt frankowy a pozew