W okresie 2004-2009 prawie każdy bank oferował produkty indeksowanego lub denominowane do waluty obcej. Treści tych umów różniły się, lecz znaczenie klauzul przeliczeniowych była identyczne. Sprowadzało się do tego, ze bank zabezpieczał swój interes kosztem konsumenta. Dzisiaj na tapetę trafia kredyt frankowy w Eurobank, który jest umową typu indeksowanego (jak np. mBank S.A.)

Kredyt frankowy w EUROBANK – klauzule abuzywne.

Analizując każdy z kredytów pseudofrankowych należy odszukać klauzula dotyczące uruchomienia kredytu i jego spłaty. Mogą one się znajdować w umowie (np. Bank Millennium S.A) lub w regulaminie. W przypadku kredytu w omawianym banku zapisy o wypłacie znajdują się w właśnie w regulaminie, a postanowienia dotyczące spłat we wzorcu umownym.

Zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu „Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz, zgodnie z treścią Umowy. Wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia.”

Powyższe to klasyczny przykład klauzuli abuzywnej w kredytach indeksowanych, gdzie kredytobiorca poznawał saldo kredytu dopiero w dniu uruchomienia środków. Natomiast wysokość kursu kształtował wedle swoje uznania bank i nie był niczym ograniczony w swoim działaniu

Co się tyczy spłaty rat, to musimy zagłębić się w umowę, gdzie odnajdujemy § 7 ust. 6 o następującej treści: Kwoty Rat spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.

Z powyższego możemy wyczytać, że kwotę poszczególnych rat w CHF wyznaczy bank. Następnie będzie sobie przeliczał równowartość w PLN wg swoich tabel. Stąd też bank dobrowolnie kształtuje zobowiązanie kredytobiorcy, na co ten drugi nie ma żadnego wpływu.

Kredyt frankowy w EUROBANK – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli spłacają Państwo kredyt w EURO BANK, zapraszam do kontaktu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.