Drastyczny wzrost stóp procentowych spowodował, że wiele osób ma problem ze spłacaniem kredytu hipotecznego w zaciągniętego w złotówkach. Na wysokość raty mają wpływu marża oraz wskaźnik WIBOR, który ma rekompensować bankom koszty związane z obsługą umowy. Niestety wskaźnik ten rośnie nieproporcjalnie w stosunku do wzrostu tych kosztów. Powstaje zatem pytanie czy możliwe jest usunięcie WIBOR z umowy kredytu hipotecznego?

Co to jest WIBOR?

Nazwa ta stanowi skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i określa wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym w Polsce. Szczegółowy sposób ustalania jego wysokości został wyjaśniony w artykule dotyczącym kwestii unieważnienia kredytów złotówkowych. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę WIBOR może być dowolnie kształtowany przez banki, co w sposób oczywisty wpływa na zobowiązanie kredytobiorców, można uznać, że postanowienie zawierające odniesienie się do niego stanowi klauzulę niedozwoloną. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 385(1) § 1 kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Z całą pewnością możliwość dowolnego kształtowania przez bank oprocentowania nie jest uczciwe.

Jak wygląda dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu WIBORu?

Unieważnienie umowy w całości ma ten skutek, że przestaje ona obowiązywać jako nieistniejąca od samego początku. Skutkiem takiego orzeczenia będzie konieczność wzajemnego rozliczenia się stron, czyli bank musi zwrócić zapłacone raty, a kredytobiorca udzielony kapitał. W przypadku kredytów niedawno zawartych może taka okoliczność stanowić problem dla konsumentów, którzy nie posiadają tych środków. Biorąc pod uwagę powyższe istnieje możliwość utrzymania umowy, lecz pozbawionej odniesienia do WIBOR. Roszczenie w pozwie powinno dotyczyć żądania uznania klauzuli dot. WIBOR za bezskuteczną. Tego typu rozstrzygnięcie powoduje, że kredyt dalej wiąże strony, lecz jest on oprocentowany tylko marżą. De facto skutkiem będzie posiadanie przez kredytobiorców kredytu opartego o stałą, niską podstawę oprocentowania. W związku z tym rata będzie stała, na jednolitym poziomie, bo odsetki przez cały okres takiej umowy będą na tym samym poziomie. Ponadto konsumentom przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaconych rat w związku z realizacją kredytu z klauzulą niedozwoloną. Mechanizm ten jest więc podobny do kredytów frankowych, które zostały „odfrankowione” orzeczeniem sądu.

Usunięcie WIBOR z umowy – kancelaria adwokacka Katowice.

Jeżeli posiadasz kredyt, którego koszt jest zależny od WIBOR i zastanawiasz się na wszczęciem postępowania przeciwko bankowi, skontaktuj się z adwokatem – prawo bankowe, kredyty.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: