Każda osoba pracująca jest narażona na wypadki w pracy. Niezależnie czy pracuje w biurze, na kopalni czy jako kierowca ciężarówki ryzyko doznania szkody będących skutkiem wykonywanych poleceń istnieje. Pracownik będący zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest objęty stosownym obowiązkowym ubezpieczeniem, które w określonych przypadkach pozwala na uzyskanie odszkodowania. Niekiedy jednak decyzja lekarza orzecznika może okazać się krzywdząca dla poszkodowanego i koniecznie jest odwołanie od decyzji ZUS.

Jaka jest procedura w przypadku odwołania od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania?

Gdy poszkodowany nie zgadza się z decyzją organu rentowego, to przysługuje mu stosowny środek odwoławczy, a mianowicie odwołanie. Przysługuje one każdemu zainteresowanemu, niezależnie czy decyzja dotyczy odmowy świadczenia lub zaniżenia jednorazowego odszkodowania. Terminy odwołania są różne w zależności czy dotyczy ono decyzji orzecznika ZUS czy komisji. Pierwsza instancja to wspomniany lekarz orzecznik, a od jego orzeczenia służy sprzeciw, który należy złożyć w ciągu 14 dni. W treści pisma należy oznaczyć decyzję i po prostu napisać, ze się z nią nie zgadzamy. Następnie sprawa trafia do drugiej instancji, a to komisji ZUS. Zdarza się, że już na tym etapie można zyskać kilka procent uszczerbku, co przedkłada się na wysokość jednorazowego odszkodowania. Jeżeli zainteresowany dalej nie jest zadowolony z treści decyzji, pozostaje odwołanie od decyzji ZUS do sądu. Termin na złożenie takiego pisma odwoławczego to 30 dni od daty doręczenia stosownego orzeczenia komisji.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS i gdzie należy je złożyć?

Stosowne pismo składa się do właściwego sądu rejonowego za pośrednictwem Zakładu ubezpieczeń społecznych. W treści odwołania należy prawidłowo oznaczyć strony, decyzję od której składane jest odwołanie, uzasadnić stanowisko i czytelnie podpisać. W piśmie powinno powołać się dowody, w tym dokumentację medyczną i wniosek o powołanie biegłego, który wyliczy uszczerbek. Po złożeniu odwołania ZUS ma 30 dni dna weryfikację swojego stanowiska i jeżeli je podtrzymuje, pismo przekazuje do sądu według właściwości. Należy pamiętać, że w ten sposób de facto rozpoczynamy sprawę sądową, więc wskazane jest, aby odwołujący się był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Niewątpliwą korzyścią jest to, że postępowania w przedmiocie odwołana się od decyzji ZUS jest zwolnione z opłat sądowych.

Jeżeli chcesz dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy, skontaktuj się z Kancelarią:

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: