Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające wobec pięciu banków, które odmawiały oszukanym konsumentom zwrotu pieniędzy skradzionych z konta przez hakerów. Zebrany materiał pozwolił postawić zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Bank Millennium, BNP Paribas, Credit Agricole, mBank i Santander Bank Polska. Postępowanie wyjaśniające UOKiK – dlaczego zostało wszczęte i jaki odniesie to skutek?

Postępowanie wyjaśniające UOKiK wobec banków – jakie są jego przyczyny?

Coraz częściej dochodzi do kradzieży internetowych. Niczego nieświadomi klienci banków są oszukiwani przez wyspecjalizowanych przestępców i na skutek ich działań niejednokrotnie tracą oszczędności całego życia.

Zgodnie z treścią art. 46 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Data waluty w odniesieniu do uznania rachunku płatniczego płatnika nie może być późniejsza od daty obciążenia tą kwotą.

Oznacza to, że banki mają obowiązek oddać środki najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego. Niestety roszczenia Klientów są oddalane z uwagi na rzekome rażące niedbalstwo konsumentów. Taka sytuacja powoduje, że bank jest sędzią we własnej sprawie, a klient musi spłacać czyjej zobowiązanie lub pozostaje bez swoich środków.

Co zmieni postępowanie wyjaśniające UOKiK w sprawie nieautoryzowanych transakcji?

Przede wszystkim oskarżonym bankom grozi kara w wysokości do 10% rocznych obrotów. Zapewne jest znacznie większa kwota niż wynikałaby z konieczności zwrotu konsumentom ich skradzionych środków. Ponadto to bank powinien tak zabezpieczyć swój system, aby zminimalizować ryzyko kradzieży. Banki natomiast bezrefleksyjnie podchodzą do tej kwestii uznając, że i tak ostatecznie koszt poniesie konsument.

Wiele osób boi się wszczynać postępowania przeciwko bankom. Jak pokazały doświadczenia frankowiczów, obawy te są bezzasadne. Z bankiem można wygrać i odzyskać swoje środki albo anulować niezaciągnięty przez siebie dług. Najlepiej sprawę skonsultować z adwokatem, który zajmuje się tego typu sprawami.

Nieautoryzowane transakcje – sprawa przeciwko bankowi Kontakt z Kancelarią.

Jeżeli zostałeś oszukany przez przestępcę internetowego i chcesz odzyskać środki – skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Czytaj także:
Nieautoryzowane transakcje
Kradzież pieniędzy z konta PKO BP
Wyłudzenie kredytu przez internet – co robić?
ING – kradzież z konta