GE Money Bank Mieszkaniowy i Ge Money Bank oferowały kredyty indeksowane, które były bardzo popularne w latach 2004-2008. Następcą prawnym tych banków jest Bank BPH z siedzibą w Gdańsku. Stąd też kredytobiorcy rozliczają się z tym bankiem i tam załatwiają wszelkie formalności. Niemniej jednak sprawy frankowe przeciwko BPH S.A. coraz częściej pojawiają się na wokandach. Również w apelacji katowickiej można spotkać się z roszczeniami przeciwko temu bankowi.

Umowy GE Money (dziś Bank BPH S.A.).

Kredyty oferowane przez GE Money Bank to typowe produkty indeksowane. Niemniej jednak wyróżnia je pewna różnica. Wynika ona z faktu, że bank ten próbował definiować co to jest tabela kursowa banku (§ 17 umowy). Wersje tej definicji były dwie: jedna odnosiła się do średniego kursu NBP + marża banku, a druga mówiła o średniej kursów 5 banków. Stąd też uważano, że jest to jeden z trudniejszych kredytów. Bank co prawda próbuje definiować przedmiotową klauzulę i wyjaśniać skąd bierze kursy kupna/sprzedaży, ale definicja ta jest nieprecyzyjna i w gruncie rzecz w ten sposób bank usiłuje rozmyć fakt, że ma jedyny i decydujący wpływ na politykę kursową. Dlatego też sprawy frankowe przeciwko BPH nie należą już do rzadkich obrazków na wokandzie. Wersja I: Wersja II:

Kredyty frankowe BPH a stanowisko UOKiK

Należy przywołać stanowisko Prezesa UOKIK, który w stanowisku z dnia 15 lutego 2017 r. (DDK-644-527/16/AO/AS) wyraził istotny pogląd w sprawie przedmiotowej klauzuli:

Przede wszystkim marże obliczane są jako różnice kursu średniego NBP (z przedostatniego dnia roboczego miesiąca) i średniej arytmicznej kursów stosowanych do transakcji detalicznych pięciu banków -PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy S.A. (z ostatniego dnia roboczego miesiąca). Należy zauważyć, że pozwany bank nie wyjaśnił co należy rozumieć przez transakcje detaliczne. Należy zwrócić także uwagę, ze danego dnia może być opublikowana więcej niż jedna tabela z kursami walut. Wstępna weryfikacja tabel zawartych na stronach banków wskazuje, że więcej niż jedno notowanie przeprowadzane jest w Banku Zachodnim WBK S.A. czy też Banku Millenium. Ponadto, wydaje się, że Bank Handlowy S.A. (Citibank) w ogóle zawiesił możliwość zakupu waluty przez osoby nie posiadające konta w tym banku, a klienci banku oprócz tabeli dziennej mają dostęp do notowań online (aktualizowanych kilka razy na godzinę). Być może zastosowanie znajdzie w takim wypadku postanowienie § 17 ust. 6 umowy, które należy jednak uznać za abuzywne, gdyż pozostawia pozwanej pełną swobodę w doborze banków na podstawie kursów, których wyliczane są marże. Wybór ten jest arbitralnym i jednostronnym, gdyż nie wymaga zgody konsumenta (np. pod postacią aneksu do umowy).
 
Podzielam to stanowisku UOKiK, albowiem zdefiniowanie w taki sposób klauzuli nie pozbawia abuzywności jej postanowień.

Sprawy frankowe przeciwko BPH – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia, skontaktuj się kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej Kredyt frankowy Ge Money Bank