Sporty zimowe i związane z tym wyjazdy w góry to bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu. Z roku na rok liczba narciarzy czy snowboardzistów rośnie. Niestety podczas szusowania dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Część z nich związanych jest z nieprawidłowym zachowaniem innych korzystających ze stoku. Co zatem należy uczynić i jakie kroki podjąć, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na nartach.

Odszkodowanie za wypadek na nartach – od kogo dochodzić?

Należy przede wszystkim wskazać, ze każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania. Nie inaczej jest w przypadku uprawiania sportów zimowych. Korzystający ze stoku narciarz ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Zgodnie z art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Aby doszło do powstania odpowiedzialności, a tym samym skuteczniej możliwości dochodzenia swoich roszczeń, poszkodowany musi wykazać trzy przesłanki:

  • winę sprawcy;
  • powstała wskutek zdarzenia szkodę w mieniu lub na osobie;
  • adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dwoma pierwszymi przesłankami;

Odszkodowania czy zadośćuczynienia można dochodzić bezpośrednio od sprawcy. Coraz częściej narciarze posiadają również ubezpieczenie OC, które pokrywa tego typu roszczenia. Niekiedy zwykła polisa ubezpieczenia mieszkania jest rozszerzona o odpowiedzialność cywilną. W ten sposób o dochodzenie roszczeń może być znacznie uproszczone, albowiem sprawca może być niewypłacalny. Taka sytuacja nie grozi natomiast zakładom ubezpieczeń.

Jak udokumentować zdarzenie, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na nartach?

Jeżeli ulegniemy takiemu zdarzeniu, w pierwszej kolejności należy poprosić inną osobę, aby wezwała odpowiednie służby. Sporządzą one notatkę ze zdarzenia, w której powinny znaleźć się opis okoliczności, zakres obrażeń czy uszkodzeń mienia czy dane sprawcy. Ponadto możemy zlecić innej osobie, aby dokonała niezbędnej dokumentacji fotograficznej. Kolejnym sposobem jest pozyskanie zapisu monitoringu ze stoku. Należy też zabezpieczyć dokumentację ze szpitala.

Uległeś wypadkowi na stoku? Skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.